Skip to main content

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze strony internetowej www.piraciki.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa warunki i zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.piraciki.pl

Administratorem strony i danych osobowych jest firma „Prywatne Przedszkole Piraciki”, 62-002 Suchy Las, ul. Bogusławskiego 58, zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail [email protected]

Prawem właściwym dla stosowania Polityki jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Polityki zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.

§2 DEFINICJE

Administrator – „Prywatne Przedszkole Piraciki”, 62-002 Suchy Las, ul. Bogusławskiego 58

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przebywająca na stronie i korzystająca z niej.

Strona – strona internetowa w domenie www.piraciki.pl, w ramach której użytkownik może korzystać z Formularza Kontaktowego

Formularz Kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt z Administratorem, znajdujący się pod adresem: https://www.piraciki.pl/kontakt

Formularz Zgłoszenia do przedszkola – formularz umożliwiający kontakt z Administratorem oraz zgłoszenie dziecka do przedszkola, znajdujący się pod adresem: https://www.piraciki.pl/zapisy-przedszkole/

Formularz Zgłoszenia do żłobka– formularz umożliwiający kontakt z Administratorem oraz zgłoszenie dziecka do żłobka, znajdujący się pod adresem: https://www.piraciki.pl/zapisy-zlobek/

§3 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu kontaktu, zrealizowaniem wyceny z Użytkownikiem przez Administratora.
 4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem danych z bazy danych Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO. *
 5. Dane Użytkownika będą przekazywane jedynie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora, m.in. usługi hostingu, marketingu automatycznego, a w przypadku obsługi zamówienia/umowy: firmom zapewniającym nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (takie jak: firmy przewozowe, spedycyjne, poczta), lecz tylko wtedy kiedy będzie to konieczne.
 6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem, bądź w celu świadczenia usługi i na czas niezbędny do kontaktu z Użytkownikiem/realizacji Usługi.
 7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
 9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 12. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  Usługi hostingu – Firma Zenbox.pl
  Marketingu automatycznego – Google Ads oraz Facebook Ads
 13. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) Maria Baraniak, który wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 14. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
  1. udzielona przez Użytkownika zgoda wyrażona poprzez akceptację regulaminu, który pojawia się w formie komunikatu przy pierwszej wizycie na stronie,
  2. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4 FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz Kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt z Administratorem, znajdujący się pod adresem: https://www.piraciki.pl/kontakt
 2. Formularz Zgłoszenia do przedszkola – formularz umożliwiający kontakt z Administratorem oraz zgłoszenie dziecka do przedszkola, znajdujący się pod adresem: https://www.piraciki.pl/zapisy-przedszkole/
 3. Formularz Zgłoszenia do żłobka– formularz umożliwiający kontakt z Administratorem oraz zgłoszenie dziecka do żłobka, znajdujący się pod adresem: https://www.piraciki.pl/zapisy-zlobek/

§5 TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych Plików Cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
 1. W celu korzystania ze strony internetowej www.piraciki.pl niezbędne jest posiadanie:
  1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
  2. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Autor nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.

 §7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.
 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 2. Więcej informacji na temat Plików Cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty Polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze stronyhttp://wszystkoociasteczkach.pl/.