Komunikaty Informacje z pokładu.

WP_20150915_012a.jpg

Kilka słów o adaptacji w żłobku .

Małe dziecko jest bardzo mocno związane emocjonalnie z rodzicami. Jedną z najważniejszych potrzeb dziecka jest potrzeba bezpieczeństwa. Często jest zaburzona w momencie rozłąki dziecka z rodzicami, osobami najbliższymi jego otoczeniu, dzieje się to w chwili, kiedy dziecko po raz pierwszy zostaje w żłobku.Okres adaptacji dziecka do nowego miejsca zależy od wielu czynników i ciężko określić, ile będzie trwał. Każde z dzieci adaptuje się w swoim indywidualnym czasie. Dla niektórych dzieci trwa on tydzień, dla innych pełna adaptacja zajmie nawet miesiąc lub dłużej. Rodzice powinni mieć na uwadze, iż rozpoczęcie uczęszczania dziecka do żłobka jest dla niego dużym wyzwaniem oraz sytuacją stresową.
Pierwsze dni pobytu w żłobku były dla każdego dziecka trudne. Inne miejsce, zabawki, jedzenie, ciocie, których jeszcze nie znało, a co najważniejsze rozłąka z mamą i tatą- wszystko to sprawiło, że dziecko czuło się na początku porzucone, zagrożone, nieszczęśliwe. Naturalne jest, że w okresie adaptacji niemal przy każdym rozstaniu dziecko reaguje protestem i płaczem. Trzeba podkreślić, że właśnie tak zachowuje się większość normalnie rozwijających się dzieci. W taki sposób okazują swoje przywiązanie i miłość do najbliższych osób.
Oswojenie z nowym otoczeniem, rówieśnikami i opiekunkami ułatwiają codzienne zabawy w żłobku oraz na świeżym powietrzu, spacery, zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe. Dzieci wykonały pierwsze prace- odbicie pomalowanej farbą dłoni, wyklejanki oraz jesienne liście. Uczestniczą w zajęciach z rytmiki oraz poznają język angielski. Dzieci świetnie się bawią a przy tym uczą. Każdy dzień to nowe wyzwania. Ewa Pałasz